Oziminy to rośliny uprawne, które do pełnego rozwoju potrzebują okresu niskich temperatur, tzw. okresu jarowizacji. Popularne rośliny ozime uprawiane w Polsce to jęczmień, pszenica, pszenżyto, rzepak, żyto, rzepik czy wyka. Zboża ozime stanowią większość roślin uprawnych w Polsce, przy czym najwięcej spotkać można u nas pszenicy ozimej, żyta oraz jęczmienia.

Wybór odpowiedniej odmiany ma znaczenie

Odpowiednio dobrane odmiana zboża ma znaczenie. Niektóre ziarna zboża ozimego będą dobrze wzrastać i plonować na terenie całej Polski. Inne natomiast tylko w ściśle określonych regionach naszego kraju. Jest to oczywiście ryzykowne pod względem ewentualnej wielkości uzyskanego plonu.

Nasiona zboża ozimegoTo jaki plon wydadzą zboża ozime wiąże się z wieloma czynnikami, np. ryzykiem przemarzania roślin, nieregularnym plonowaniem, ryzykiem suszy czy mozaikowatością gleby. Wybierając odmianę zbóż do uprawy warto również upewnić się, że nasiona zboża ozimego cechują się jak najwyższą odpornością na infekcje grzybiczne.

Ochrona przed chwastami i grzybami

Ochrona przed patogenami to kolejny ważny aspekt na jaki należy zwrócić uwagę uprawiając zboża ozime. Należy tutaj pamiętać zarówno o prawidłowym przygotowaniu gleby pod wysiew, jak i o środkach wspomagających stosowanych na dalszych etapach. Nasiona zboża ozimego chroni się przed chwastami za pomocą oprysków, prowadzonych zaraz po wysiewie, jak i już na wiosnę.

W przypadku ochrony przeciwgrzybicznej bardzo duże znaczenie ma natomiast to jak dobrze zboża ozime zostały zaprawione. Samo zaprawianie nasion nie jest jednak wystarczające i konieczne są kolejne zabiegi z użyciem fungicydów.

Odpowiedni dobrane zabiegi agrotechniczne

Odpowiednie zabiegi agrotechniczne są kolejnym krokiem do sukcesu jeśli chodzi o uprawę zbóż ozimych. Nasiona zboże ozimego przed siewem muszą zostać zaprawione aby zabezpieczyć je przed chorobami. Bardzo duże znaczenie na również dobre przygotowanie gleby oraz wysiewanie ziaren w odpowiedniej ilości, nie za dużo, nie za mało.

Zboża ozime, które mają tendencję do mocnego krzewienia się trzeba skracać, co czyni je mniej podatnymi na wylęganie oraz lepiej przygotowuje do zimy.

Comments are closed.